Takaisin etusivulle


Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä
V2B Videoviestintä Oy (Y-tunnus: 2327166-3)
Rikhardinkatu 4 B 20. 00130
Helsinki
Finland
info@v2b.fi

2. Yhteyshekilö rekisteriä koskevissa asioissa
Rikhardinkatu 4 B 20. 00130
Helsinki
Finland
joonas@v2b.fi
044 592 4022

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakastietojen ylläpitäminen asiakassuhteiden hoitoa, palvelujen kehittämistä ja markkinointia varten. Rekisteröityessään asiakas hyväksyy palvelun käyttöehdot.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröityneistä:
1. Henkilötiedot
- nimi (mahdollinen yrityksen nimi)
2. Yhteystiedot
- sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite
3. Demografiset tiedot
-sukupuoli, ikä
4. Lupa- ja suostumustiedot
- palvelun käyttöön liittyvät, käyttäjän antamat suotumukset ja luvat
6. Käyttäjän Internet-tiedot
- eväste- (cookie) tiedot, julkisesti saatavilla olevat tiedot käyttäjän vierailemista Internet-sivuista
- käyttäjän Internet-yhteyteen liittyvät tunnistetiedot, esimerkiksi IP-osoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tietolähteenä on rekisteröitymisen yhteydessä asiakkaan antamat tiedot sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaan ilmoittavat tai häneltä kerättävät tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamia henkilö- ja yhteystietoja (kohdat 5.1 ja 5.2.) toiselle palveluun rekisteröityneelle käyttäjälle yksittäisen myynti-ilmoituksen kohdalla yhteydenottoa varten. Liikkeenluovutuksen tai liiketoiminnan kaupan yhteydessä rekisterin sisältö voidaan luovuttaa luovutuksen saajalle ilmoittamalla luovutuksesta etukäteen käyttäjälle. Yllämainittua tilannetta lukuun ottamatta rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli rekisterinpitäjä aikoo muussa kuin edellä mainituissa tapauksissa luovuttaa asiakkaiden tietoja rekisterinpitäjän ulkopuolelle, asiakkailta pyydetään tietojen luovuttamiseen etukäteinen ja nimenomainen suostumus. Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää asiakastietoja palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin ja tiedottaakseen palveluista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.  Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisesti.
1. Manuaalinen aineisto
- rekisteriin liittyviä tietoja säilytetään lukitussa tilassa, johon ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämillä henkilöillä on pääsy
2. ATK:lla käsiteltävät tiedot
- rekisteriin liittyvä tiedot säilytetään suojatulla palvelimella

10. Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa rekisterin pitäjän käyttäjästä rekisteröimät tiedot esittämällä sitä koskeva pyyntö kirjallisesti tai sähköpostia käyttäen rekisterin pitäjälle. Tietojen tarkastus -pyyntö tulee osoittaa seuraaviin osoitteisiin:
- V2B Videoviestintä Oy, Pietarinkatu 10 L 4, 00140, Helsinki, Finland
tai
- info@v2b.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjausta
Mikäli rekisterissä on käyttäjästä virheellisiä tai vanhentuneita tietoja, käyttäjä voi ilmoittaa siitä sähköpostitse osoitteeseen info@v2b.fi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Käyttäjällä on myös oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä esittämällä sitä koskeva vaatimus rekisterin pitäjälle kirjallisesti tai sähköpostia käyttäen seuraaviin osoitteisiin:
- V2B Videoviestintä Oy, Pietarinkatu L 4, 00140, Helsinki, Finland
tai
- info@v2b.fi

 Evästeet (cookies)
Sivustolla käytetään myös evästeitä palveluiden toteuttamiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi.

Evästeiden (kohta 5.6) avulla kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää viestinnän- ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Sivustot saattavat sisältää myös kolmansien osapuolten evästeitä.

Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, tämä voi johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai estyy kokonaan.

Takaisin etusivulle